Värdshuset stod längs med Slottsvägen och var färdigbyggd vid årsskiftet 1800. Under militärens tid användes byggnaden som sjukstuga fram till 1941, underofficersmäss, marketenteri för manskapet under en del år och vindsvåningen användes för övernattning åt ekonomipersonal.